Zitopek Nis
NOVOSTI

NOVOSTI

Novosti

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara Zitopek A.D Niš- 21.06.2023.

Odluka kojom se ovlascuje Odbor direktora Drustva da izvrsi izbor revizorske kuce.pdf

Odluka o imenovanju clana Odbora direktora Drustva.pdf

Odluka o razresenju clana Odbora direktora Drustva.pdf

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2022.godinu i Izvestaja o izvrsenoj reviziji FI za 2022.godinu.pdf

odluka o usvajanju Izvestaja o radu Odbora direktora i polsovanju Drustva u 2022.godini.pdf

Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne skupstine akcionara odrzane dana 27.06.2022.godine.pdf

Izvestaj Odbora direktora i generalnog direktora o razlozima ostvarenog neto gubitka Drustva.pdf

Izvestaj Odbora direktora o poslovnom odnosu i sradnji izmedju Don Don doo Beograd Zitopek ad Nis.pdf

Izvestaj Odbora direktora o razlozima i uslovima prodaje dela imovine Zitopek a d Nis.pdf

Poziv za redovnu sednicu Skupstine akcionara Drustva 21.06.2023..pdf

Bilans stanja 2022.godina.pdf

Bilans uspeha 2022.godina.pdf

Formular za punomocje za glasanje u odsustvu za redovnu sednicu jun 2023..pdf

Formular za punomocje za glasanje za redovnu sednicu jun 2023..pdf

Izvestaj revizora o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja za 2022.godinu.pdf

Sazivanje sednice Skupstine akcionara za 21.06.2023.godine.pdf


Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš

Bilans stanja 2021.godina

Bilans uspeha 2021.godina

Formular za punomocje za glasanje u odsustvu za redovnu sednicu Skupstine akcionara 27.06.2022

Formular za punomocje za glasanje za redovnu sednicu Skupstine akcionara 27.06.2022

Izvestaj revizora o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja za 2021.godinu

Sazivanje sednice Skupstine akcionara za 27.06.2022.godine


Zapisnik skupstina akcionara 22062021

Bilans stanja 2020.godina

Bilans uspeha 2020.godina

Formular za punomocje za glasanje u odsustvu za redovnu sednicu Skupstine akcionara 22.06.2021

Formular za punomocje za glasanje za redovnu sednicu Skupstine akcionara 22.06.2021

Izvestaj revizora o izvrsenoj reviziji finansisjkih izvestaja za 2020.godinu

Sazivanje sednice Skupstine akcionara za 22.06.2021.godine


Izvestaj revizora o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja za 2019.godinu

Formular za punomocje za glasanje za redovnu sednicu skupstine akcionara 31.07.2020

Formular za punomocje za glasanje u odsustvu za redovnu sednicu Skupstine akcionara 31.07.2020

Bilans uspeha 2019.godina

Bilans stanja 2019.godina

Obaveštenje o upisu i uplati II emisije akcija Žitopek ad Niš

Zapisnik skupstina 2019.

Formular punomocja za glasanje za vanrednu sednicu skupstine 19.09.2018.

Glasacki listic za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici skupstine 19.09.2018.

Sazivanje sednice skupstine akcionara Zitopek za 19.09.2018.


Zapisnik sa skupstine od 15.08.2018.

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš 15.08.2018.

Formular punomocja za glasanje 15.08.2018.

Glasacki listic za glasanje u odsustvu 15.08.2018.

Zapisnik redovne sednice skupstine akcionara Zitopek ad Nis od 22-06-2018

Sazivanje redovne sednice skupstine akcionara Zitopek ad Nis za 22-06-2018

Formular glasackog listica za glasanje u odsustvu za redovnu sednicu 22-06-2018

Bilans stanja za 2018

Bilans uspeha za 2018

Formular punomocja za glasanje u odsustvu za redovnu sednicu skupstine 28.06.2019

Zapisnik Skupstina akcionara 31.07.2020

Formular punomocja za glasanje za redovnu sednicu skupstine 28.06.2019

Izvestaj revizora o izvrsenoj reviziji FI za 2018.godinu

Sazivanje sednice skupstine akcionara Zitopek za 28.06.2019

Formular punomocja za glasanje za redovnu sednicu skupstine 22-06-2018

Izvestaj revizora o izvrsenoj reviziji FI za 2017.godinu

Bilans uspeha za 2017.godinu

Bilans stanja za 2017.godinu

Objava zapisnika sa odrzane sednice skupstine akcionara od 21.06.2017.godine

Formular za glasanje u odsustvu

Punomocje za glasanje

Obavestenje akcionarima o broju akcija i pravu glasa

Izvestaj revizora 2016.

Bilans uspeha za 2016.

Bilans stanja za 2016.

Skupstina akcionara 21.06.2017.

Objava zapisnika sa vanredne skupstine akcionara odrzane dana 18.08.2016.godine

Skupstina akcionara zakazana za 18.08.2016.godine

Objava zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane 17.06.2016. godine

Zapisnik sa skupstine od 19.09.2018

Pravo glasa po svim taèkama dnevnog reda na redovnoj skupštini društva ima 247.899 obiènih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482

Pogledajte Zitopek formular punomocja za glasanje

Pogledajte Zitopek formular za glasanje u odsustvu

Pogledajte Zapisnik za 2015

Pogledajte Materijal za sednicu Skupštine društva 17.06.2016.

Pogledajte Izvestaj revizora

Pogledajte Bilans stanja za 2015.

Pogledajte Bilans uspeha za 2015.

Pogledajte Skupstina akcionara

Pogledajte Izvestaj sa Skupstine akcionara

Pogledajte polugodisnji izvestaj o poslovanju drustva za 2014.

Pogledajte poziv za redovnu skupstinu za 29.06.2015.

Pogledajte polugodisnji izvestaj o poslovanju drustva za 2014.

Pogledajte Odluku o dopuni dnevnog reda

Pogledajte Odluku o odobrenju Don Don

Pogledajte Odluku o o prihvatanju cena akcija

Pogledajte Odluku o dopuni odluke

Pogledajte Godišnji izveštaj za 2013. godinu

Pogledajte poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara zakazanu za 30.06.2014. god

Pogledajte predloge Odluka za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara 2014. god.

Pogledajte izvestaje za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 2014. god.

Pogledajte poziv za vanrednu Skupstinu akcionara zakazanu za 14.07.2014. god. sa predlozima Odluka

Kontakt: natasa.ivanovic@zitopek.rs


VRH STRANE
Copyright © 2008 Žitopek Niš
Dimitrija Tucoviæa 51, 18000 Niš
Tel: (018) 251-041, 265-859, 263-252, 263-551